Фирма „Интерком Шипинг” ЕООД е бързо развиваща се организация, работеща по европейски стандарти за превоза и логистиката на стоки по всички европейски вътрешни водни пътища. Целта ни е да сме предпочитан партньор за всички видове транспорт и логистична дейност в Европа.


ПРЕДИМСТВА на фирмата:
 
 • Стабилна финансова основа
 • Наличие на собствен флот
 • Професионален упревлански екип и високо мотивиран персонал
 • Гъвкавост и бързина при вземане на решения, комбинираност при развитието и прилагане на съвременни транспортни схеми
 • Добри практики при планиране и координация на ширик обхват от дейности и услуги

ЦЕЛИ, които си поставяме:
 
 • Поддържане на европейски стандарт за превоз и логистика на стоки по всички европейски водни пътища
 • Развитие на корабния парк най-вече чрез модернизация и електронизация на корабите от стар тип и закупуване на съвременни високотехнологични, многоцелеви съдове
 • Разширяване на номенклатурата от услуги и направления на дейности, маркетингово и аналитично обезпечаване на действията
 • Пермаментно усъвършенстване и повишаване квалификацията на кабовия състав
 • Развитие на партньорството и контактите с европейски фирми в търсене на високоефективни, качествени и многофункционални схеми за комбинирани транспортни услуги
 • Участие в европейски и национални проекти по развитието на речното плаване
• Нашият екип:

• инж. Станислав Георгиев– Управител

• Стейтланд холдингс корп. - Изключителен брокер - Анатолий Маджаров

• инж. Евгени Иванов - Техническо и корабно снабдяване

 

Във фирмата са разкрити още 26 броя работни места. Регистър на заетите:

• капитани - 10

• механици и мотористи – 8

• кормчии - 8

• моряци - 4

За нас | Флот | Контакти | Новини | Услуги | Галерия ©2008 Intercom Shipping. All rights reserved